rosehouse › Truyện cười › Bí quyết của sự thành công

Bí quyết của sự thành công

2017年12月24日

Phóng viên phỏng vấn một giám đốc có tiếng trong giới kinh doanh:

- Xin ngài cho biết nguyên tắc nào quyết định sự thành công của ngài?

- Tôi thành đạt nhờ hai phương châm: trung tín và khôn ngoan. Trung tín là đã hứa làm gì thì bất kể trường hợp nào, dù phải phá sản đi nữa, cũng vẫn cứ làm.

- Thật là một tấm gương mẫu mực cho giới kinh doanh. Thế còn khôn ngoan là thế nào?

- Khôn ngoan thì đơn giản thôi: Đừng hứa bất kỳ điều gì hết.


同じカテゴリー(Truyện cười)の記事
 Khiêm tốn (2017-12-14 17:26)
 Câm điếc… (2017-12-08 11:59)
 Thối quá, thối thật.. (2017-11-19 12:59)
 Hai quả rưỡi (2017-11-13 11:18)
 Định nghĩa chồng (2017-10-17 12:54)
 Bịt mũi lại !??? (2017-09-28 21:48)

Posted by ローズハウス at 14:23│Comments(0)Truyện cười
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。